Polityka jakości i certyfikaty

Świadczymy wysokiej jakości, kompleksowe usługi co-packingu zgodnie z zasadą „Od projektu do realizacji”, uwzględniając i szanując zasoby niezbędne do realizacji oraz deklaracje zawarte w niniejszej Polityce. Nadrzędnym celem Polityki Jakości, jako globalny partner, spełniamy obecne i przyszłe oczekiwania klientów, świadczymy wysokiej jakości usługi pakowania produktów przemysłowych i spożywczych, zapewniając ich autentyczność i bezpieczeństwo zdrowotne, zgodnie z zasadami ISO 9001, 22000 i BRC Food Standards, regulacjami prawnymi oraz z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska, norm społecznych i dobrych obyczajów w biznesie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży co-packing, dynamicznie rozwijającemu się zespołowi, ciągłemu doskonaleniu infrastruktury i parku maszynowego, umacniamy pozycję firmy na rynku krajowym i zagranicznym jako solidnego i rzetelnego partnera.

  1. Utrzymywanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 22000, PN-EN ISO 9001, BRC Food Standard oraz podnoszenie świadomości, kwalifikacji i umiejętności pracowników poprzez szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne.
  2. Spełnianie standardów społecznej odpowiedzialności biznesu, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i wytycznymi jednostek zewnętrznych, w tym procedurami SMETA organizacji SEDEX oraz wymaganiami wewnętrznymi, w tym Polityką Etyki Biznesu.
  3. Utrzymanie wysokiego poziomu zaufania klientów poprzez ciągłe monitorowanie stopnia satysfakcji.
  4. Wybór najlepszych dostawców produktów i usług oraz ich regularna ocena.
  5. Poszanowanie zasad ochrony środowiska z uwzględnieniem polityki odzysku odpadów i pełnego wykorzystania surowca w procesach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi firmy, w tym Systemem Zarządzania wraz z Polityką Środowiskową.
  6. Utrzymanie wysokiego standardu technicznego zakładu, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa, warunków sanitarno-higienicznych i socjalnych, w oparciu o Politykę BHP.
  7. Rozwój infrastruktury i parku maszynowego poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych i technicznych oraz regularne inwestycje.
  8. Zapewnienie środków na realizację bieżących i planowanych działań.

  Wdrożyliśmy światowe certyfikaty bezpieczeństwa żywności w celu doskonalenia systemów zarządzania czystością produkcji.